Copyright (c) 1990-2017 by Edgie Polistico - ALL RIGHTS RESERVED

Saturday, July 31, 2010

Lipad-uwi

Lipad-Uwi

Ni Edgie Polistico


Pagpukaw ng araw
Tingnan mo ang mga ibong
lumipad papuntang silangan
Masdan mo sa dapi't hapo'y
nagsisibalik din sa pinamumugaran

Malayang pakpak iwinawagayway
Munting sisiw na may munting pangarap
Nakaantay sa tagapagsubo ng uod,
kung dumating ba nama'y di nakakabusog

Tila ikot ng mundo ay balisang-balisa
Pagkat lahat ng dahon sa sanga ay
mahuhulog na sa lanta
Ibong isip malaya 'di gustong rito'y mangitlog
kahit na dito siya nilimliman at pinisa

Malayong ibayo'y pilit madatal
Mahanap at makantan lamang ang butil
na pangarap
Bantay-ingat baka masaklaw ng mabangis na kuko
o di kaya'y mahagip man ng ipinukol na bato

Sa tanghali abala sa ibayong berdeng damohan
Sagana sa hamog at sikat ng araw
Punong hitik sa bunga nakakaakit sa kumakalam na tiyan
Manginain at mabusog dito'y di matatanggihan

Tubig ba doo'y tila alak
Balak mong tumagay kilangan mo
ring magsikap
Magtira ka ng ilan sa hungkag mong baonan,
pasalubong mo sa mga naiiwan

Naaaaapakalayo nga doon!
Nitong gabing madilim di sana magdamdam
ang mga naiwan
Dahil lahat ng iniipong butil, sa pag-uwi
ay ating pagsasalohan

Sa paggising ng araw
Tingnan mo itong ibong
dumayo sa dakong kanluran
Masdan mo siya sa dapi't hapo'y
bumabalik din sa pinamumugaran


----------------------------------------------------
written on 04 April 2000
Makati City

Dedicated to all our fellow country-folks who left our land in search of greener pasture across the seas and the horizon.

Babalik ka rin! And to the rest of our fellow who moved to other places in the country for some reasons they know best. Babalik ka rin!