Copyright (c) 1990-2017 by Edgie Polistico - ALL RIGHTS RESERVED

Saturday, July 31, 2010

Ang Kahoy


-->

ANG KAHOY

(The Tree)

ni Edgie Polistico

Nagtindog sulod sa mga katuigan
Mahilomong nagpuyo
Nagaawit uban sa hinuyohoy
Naningkamot sa pagtubo

Milipang uban sa kinaiyahan
Gipahimsog ang mga gamot ug sanga
Gawasnong binuhat
Para sa mga binuhat nga gawasnon

Tigpanalipod sa yuta
Batok sa mapintas nga kinaiyahan
Nagpandong sa mga nilalang
Nagsangga sa mga katubigan

Pangandoy makab-ot ang langit
Diha sa pailub nga pagtubo
Maunongong gamot mikupkop sa yuta
Pakamatyan niya ang pagbiya

------------------------------------------------------------
(c) edgiepolistico
written while spending breaktime at the UPBotanical Garden in
Tacloban City (9:30-9:45AM)
18March1992


Centuries-old giant tree in the Hidden Valley of Sto. Tomas, Batangas